1500 Từ vựng N3 – Bài 27

Bài 27 – Đây là bài tiếp theo trong loạt bài 1500 từ vựng N3. Các bạn khi học chú ý đừng cố gắng để nhớ luôn mà hãy lướt qua toàn bộ từ vựng, học bài sau có thể quên từ của bài trước nhưng hãy cố gắng lướt một lần tới hết một nửa danh sách 1500 từ vựng hoặc toàn bộ từ vựng rồi hãy học lại. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

TừÂm HánCách ĐọcÝ Nghĩa
VỊdạ dầy
家事GIA SỰかじcông việc gia đình, việc nội trợ
準備CHUẨN BỊじゅんびsự chuẩn bị, sự sắp xếp
読みĐỘCよみsự đọc
予報DƯ BÁOよほうdự báo
全くTOÀNまったくtất cả
辺りBIÊNあたりgần, vùng lân cận
有能HỮU NĂNGゆうのうcó khả năng
CẢNHさかいranh giới, giới hạn
TẠCさくtrước (năm, tháng)
誇りKHOAほこりniềm tự hào, niềm kiêu hãnh
誘うDỤさそうmời mọc
CỐTほねxương cốt
技師KĨ SƯぎしkỹ sư
解決GIẢI QUYẾTかいけつgiải quyết
財産TÀI SẢNざいさんcủa cải, tài sản
物理VẬT LÍぶつりvật lý
芸術VÂN THUẬTげいじゅつnghệ thuật
連れLIÊNつれsự bầu bạn
高速CAO TỐCこうそくcao tốc, tốc độ cao
張るTRƯƠNGはるcăng cứng
LỎAはだかsự trần trụi, sự trơ trụi
強盗CƯỜNG ĐẠOごうとうăn cướp
はねlông vũ, cánh
DUYÊNふちduyên, duyên nợ
国境QUỐC CẢNHこっきょうđường biên giới
範囲PHẠM VIはんいphạm vi
放すPHÓNGはなすbuông tay, rời tay
発表PHÁT BIỂUはっぴょうcông bố, phát biểu
話し合うTHOẠI HỢPはなしあうbàn bạc, bàn luận
発車PHÁT XAはっしゃxe khởi hành
適用THÍCH DỤNGてきようsự ứng dụng, sự áp dụng
警告CẢNH CÁOけいこくsự cảnh cáo, sự khuyến cáo
出来事XUẤT LAI SỰできごとchuyện, sự việc đã sảy ra rồi
掲示YẾT KÌけいじsự thông báo lên bảng tin
訴えるTỐうったえるkiện tụng
計画KẾ HỌAけいかくkế hoạch
地位ĐỊA VỊちいđịa vị
男子NAM TỬだんしcon trai
うまngựa
防ぐPHÒNGふせぐđề phòng
違いVIちがいsự khác nhau
近頃CẬN KHOẢNHちかごろgần đây
敬意KÍNH Ýけいいkính trên, kính trọng
掴むQUÁCHつかむnắm bắt
教師GIÁO SƯきょうしgiáo sư
通信THÔNG TÍNつうしんtruyền tín hiệu
就くTỰUつくbắt tay vào làm, bắt đầu
付けるPHÓつけるchâm lửa, …
発見PHÁT KIẾNはっけんsự phát hiện

Quay lại danh sách 1500 từ vựng N3

Bạn có thể ghé thăm để ủng hộ trang tại đây 👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *