Một số tính từ N2 N1 thường rơi vào JLPT nhất (Phần 1)

Đây là danh sách những tính từ N2 N1 thường rơi vào JLPT nhất. CẢ NHÀ CHIA SẺ NHAU CÙNG HỌC NHÉ! 惜しい (おしい)=tiếc nuối 怪しい (あやしい)=đáng…

Một số tính từ N2 N1 thường rơi vào JLPT nhất (Phần 2)

Đây là danh sách những tính từ N2 N1 thường rơi vào JLPT nhất. CẢ NHÀ CHIA SẺ NHAU CÙNG HỌC NHÉ! 疑(うたが)わしい=Đáng nghi, hồ…