Cách độc khoảng thời gian trong ngày

Cách đọc các khoảng thời gian trong ngày bằng tiếng nhật

Chắc hẳn các bạn cũng đã quen với cách dùng 朝(あさ) để chỉ buổi sáng, 昼(ひる) để chỉ buổi chiều và 夜(よる) để chỉ buổi…

Cách đếm số trong tiếng Nhật

Với các bạn học tiếng Nhật phần đếm số trong tiếng Nhật là một nội dung khá khó nhưng rất hay được dùng trong tiếng…