Cách độc khoảng thời gian trong ngày

Cách đọc các khoảng thời gian trong ngày bằng tiếng nhật

Chắc hẳn các bạn cũng đã quen với cách dùng 朝(あさ) để chỉ buổi sáng, 昼(ひる) để chỉ buổi chiều và 夜(よる) để chỉ buổi…