1500 Từ vựng N3 – Bài 11

Bài 11 – Đây là bài tiếp theo trong loạt bài 1500 từ vựng N3. Các bạn khi học chú ý đừng cố gắng để nhớ luôn mà hãy lướt qua toàn bộ từ vựng, học bài sau có thể quên từ của bài trước nhưng hãy cố gắng lướt một lần tới hết một nửa danh sách 1500 từ vựng hoặc toàn bộ từ vựng rồi hãy học lại. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

TừÂm HánCách ĐọcÝ Nghĩa
首都THỦ ĐÔしゅとkinh đô
被るBỊかぶるđè lên, chịu tổn thất
郵便BƯU TIỆNゆうびんbưu điện, dịch vụ bưu điện
出発XUẤT PHÁTしゅっぱつsự xuất phát, sự khởi hành
可能KHẢ NĂNGかのうcó thể, khả năng
出身XUẤT THÂNしゅっしんgốc gác, sự xuất xứ
友人HỮU NHÂNゆうじんbạn
手段THỦ ĐOẠNしゅだんphương thức
KIMかねtiền, đồng tiền
悲しむBIかなしむđau khổ
手術THỦ THUẬTしゅじゅつmổ, sự phẫu thuật
優勝ƯU THẮNGゆうしょうsự chiến thắng tất cả, chức vô địch
有効HỮU HIỆUゆうこうhữu hiệu, có hiệu quả
新たTÂNあらたsự tươi, sự mới
唯一DUY NHẤTゆいいつduy nhất, chỉ có một
破るPHÁやぶるbị rách
活動HOẠT ĐỘNGかつどうhoạt động
学期HỌC KÌがっきhọc kỳ
主義CHỦ NGHĨAしゅぎchủ nghĩa
価値GIÁ TRỊかちgiá trị
雇うCỐやとうthuê người, thuê người làm
重要TRỌNG YẾUじゅうようsự quan trọng
THÔあらhầu hết, gần gần như…
厄介ÁCH GIỚIやっかいphiền hà, rắc rối
収入THU NHẬPしゅうにゅうthu nhập
集団TẬP ĐOÀNしゅうだんtập thể, tập đoàn
役割DỊCH CÁTやくわりphận sự
重大TRỌNG ĐẠIじゅうだいsự trọng đại, sự quan trọng
ƯỚCやくchừng, khoảng
文句VĂN CÚもんくcâu
修正TU CHÁNHしゅうせいsự tu sửa, sự đính chính
語るNGỮかたるkể chuyện, kể lại
重視TRỌNG THỊじゅうしchú trọng
週間CHU GIANしゅうかんhàng tuần, tuần lễ
模様MÔ DẠNGもようhoa văn
周囲CHU VIしゅういchu vi
物語VẬT NGỮものがたりtruyện
方々PHƯƠNGかたがたcác vị, các ngài
GIẢものngười, kẻ
CHÂUしゅうtỉnh, nhà nước
基づくもとづくdựa vào, căn cứ vào
TỐもとnguyên chất (gói súp)
NGUYÊNもとnguồn cội, ban đầu
借金TÁ KIMしゃっきんkhoản nợ
HẠしもdưới, phía dưới
最もTỐIもっともvô cùng, cực kỳ
用いるDỤNGもちいるáp dụng cho
示すしめすchỉ ra
KIÊNかたvai, bờ vai
自慢TỰ MẠNじまんtự mãn

Quay lại danh sách 1500 từ vựng N3

Bạn có thể ghé thăm để ủng hộ trang tại đây 👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *