1500 Từ vựng N2 – Bài 27

Bài 27 – Đây là bài tiếp theo trong loạt bài 1500 từ vựng N2. Các bạn khi học chú ý đừng cố gắng để nhớ luôn mà hãy lướt qua toàn bộ từ vựng, học bài sau có thể quên từ của bài trước nhưng hãy cố gắng lướt một lần tới hết một nửa danh sách 1500 từ vựng hoặc toàn bộ từ vựng rồi hãy học lại. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

TừÂm HánCách ĐọcÝ Nghĩa
鉄砲THIẾT PHÁOてっぽうkhẩu súng
手前THỦ TIỀNてまえtrước mặt, phía trước
売上MẠI THƯỢNGうりあげdoanh thu
謙遜KHIÊMけんそんkhiêm tốn
限度HẠN ĐỘげんどmức độ giới hạn
出迎えるXUẤT NGHÊNHでむかえるđón
照るCHIẾUてるchiếu sáng
顕微鏡HIỂN VI KÍNHけんびきょうkính hiển vi
売り切れるMẠI THIẾTうりきれるbán sạch, bán hết
伝記TRUYỀN KÍでんきtiểu sử
点数ĐIỂM SỔてんすうđiểm
電池ĐIỆN TRÌでんちcục pin
転々CHUYỂNてんてんcuộn quanh, di chuyển từ chỗ đến chỗ khác
天皇THIÊN HOÀNGてんのうhoàng đế
電流ĐIỆN LƯUでんりゅうdòng điện, điện lưu
原料NGUYÊN LIÊUげんりょうchất liệu
運河VẬN HÀうんがkênh đào, sông ngòi
問い合わせVẤN HỢPといあわせnơi hướng dẫn, phòng hướng dẫn
統一THỐNG NHẤTとういつsự thống nhất
恋しいLUYẾNこいしいthương nhớ, được yêu mến, được yêu quý
(ĐÈO)とうげđèo
英和ANH HÒAえいわAnh – Nhật
動作ĐỘNG TÁCどうさđộng tác
当日ĐƯƠNG NHẬTとうじつngày hôm đó
登場ĐĂNG TRÀNGとうじょうphát hành, tung ra, xuất hiện
工員CÔNG VIÊNこういんcông nhân
盗難ĐẠO NANとうなんtrộm cắp
等分ĐẲNG PHÂNとうぶんphần bằng nhau, sự chia đều
灯油ĐĂNG DUとうゆdầu hoả, dầu đèn
童話ĐỒNG THOẠIどうわtruyện đồng thoại
公害CÔNG HẠIこうがいô nhiễm do công nghiệp, phương tiện giao thông sinh ra, ô nhiễm
公共CÔNG CỘNGこうきょうcông cộng, thuộc về xã hội
孝行HIẾU HÀNHこうこうcó hiếu, hiếu thảo, báo hiếu
講師GIẢNG SƯこうしgiảng viên
溶かすDONGとかすlàm tan ra, hòa tan
公式CÔNG THỨCこうしきcông thức, quy cách chính thức
絵の具HỘI CỤえのぐmàu vẽ
溶くDONGとくlàm tan ra
特殊ĐẶC THÙとくしゅđặc biệt, đặc thù
宴会YẾN HỘIえんかいbữa tiệc, tiệc tùng
特長ĐẶC TRƯỜNGとくちょうđặc điểm nổi bật, ưu điểm
演劇DIỄN KỊCHえんげきdiễn kịch
こうしてこうしてtheo cách này
遠足VIỄN TÚCえんそくchuyến tham quan, dã ngoại
煙突YÊN ĐỘTえんとつống khói
特売ĐẶC MẠIとくばいbán hóa giá
溶けるDONGとけるtan chảy
床の間SÀNG GIANとこのまgóc tường hõm vào để đồ trang trí, tủ tường
所々SỞところどころđây đó
追い越すTRUY VIỆTおいこすchạy vượt lên

Quay lại danh sách 1500 từ vựng N2

Bạn có thể ghé thăm để ủng hộ trang tại đây 👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *