1500 Từ vựng N3 – Bài 7

Bài 7 – Đây là bài tiếp theo trong loạt bài 1500 từ vựng N3. Các bạn khi học chú ý đừng cố gắng để nhớ luôn mà hãy lướt qua toàn bộ từ vựng, học bài sau có thể quên từ của bài trước nhưng hãy cố gắng lướt một lần tới hết một nửa danh sách 1500 từ vựng hoặc toàn bộ từ vựng rồi hãy học lại. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

TừÂm HánCách ĐọcÝ Nghĩa
教授GIÁO THỤきょうじゅgiảng viên
装置TRANG TRÍそうちsự lắp đặt trang thiết bị, trang thiết bị
MỆNHいのちsinh mệnh, sự sống
相続TƯƠNG TỤCそうぞくsự kế tiếp, sự thừa kế
供給CUNG CẤPきょうきゅうsự cung cấp, cung cấp
ĐẠOいねlúa
掃除TẢO TRỪそうじsự quét tước, sự dọn dẹp
競技CẠNH KĨきょうぎcuộc thi đấu, thi đấu
増加TĂNG GIAぞうかsự gia tăng
器用KHÍ DỤNGきようkhéo léo
TƯỢNGぞうhiện tượng, hình dạng
全体TOÀN THỂぜんたいcả cơ thể, toàn bộ
急にCẤPきゅうにbất thình lình
救助CỨU TRỢきゅうじょsự cứu trợ, sự cứu giúp
前進TIỀN TIẾNぜんしんsự tiến lên, sự tiến tới
前者TIỀN GIẢぜんしゃngười lúc trước, điều thứ nhất
移動DI ĐỘNGいどうsự di chuyển, sự di động
急激CẤP KÍCHきゅうげきkịch liệt, quyết liệt
全国TOÀN QUỐCぜんこくkhắp cả nước
全員TOÀN VIÊNぜんいんđông đủ
THIỆNぜんsự tốt đẹp, sự hoàn thiện
責めるTRÁCHせめるkết tội, đổ lỗi
休暇HƯU HẠきゅうかkỳ nghỉ, nghỉ
絶滅TUYỆT DIỆTぜつめつsự tuyệt chủng
一般NHẤT BÀNいっぱんcái chung, cái thông thường
絶対TUYỆT ĐỐIぜったいsự tuyệt đối
積極的TÍCH CỰC ĐÍCHせっきょくてきmột cách tích cực
世間THẾ GIANせけんthế giới
CẤPきゅうcấp
一体NHẤT THỂいったいđồng nhất, làm một
責任TRÁCH NHÂMせきにんtrách nhiệm
KHÁIせきbệnh ho
生命SANH MỆNHせいめいsinh mệnh, tính mạng
一生NHẤT SANHいっしょうcả đời, suốt đời
政府CHÁNH PHỦせいふchính phủ
一種NHẤT CHỦNGいっしゅmột loại
青年THANH NIÊNせいねんthanh niên
成長THÀNH TRƯỜNGせいちょうsự trưởng thành, sự tăng trưởng
製造CHẾ TẠOせいぞうsự chế tạo, sự sản xuất
精々TINHせいぜいtối đa, không hơn được nữa
NGHỊCHぎゃくngược lại
精神TINH THẦNせいしんtinh thần
市場THỊ TRÀNGいちばcái chợ, chợ
生産SANH SẢNせいさんsản xuất
義務NGHĨA VỤぎむnghĩa vụ, bổn phận
一時NHẤT THÌいちじmột giờ, thời khắc
気味KHÍ VỊきみcảm thụ, cảm giác
基本CƠ BỔNきほんcơ bản, cơ sở
寄付KÍ PHÓきふsự tặng cho, sự kính tặng
機能KI NĂNGきのうcơ năng, tác dụng

Quay lại danh sách 1500 từ vựng N3

Bạn có thể ghé thăm để ủng hộ trang tại đây 👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *