1500 Từ vựng N2 – Bài 3

Bài 3 – Đây là bài tiếp theo trong loạt bài 1500 từ vựng N2. Các bạn khi học chú ý đừng cố gắng để nhớ luôn mà hãy lướt qua toàn bộ từ vựng, học bài sau có thể quên từ của bài trước nhưng hãy cố gắng lướt một lần tới hết một nửa danh sách 1500 từ vựng hoặc toàn bộ từ vựng rồi hãy học lại. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

TừÂm HánCách ĐọcÝ Nghĩa
主語CHỦ NGỮしゅごchủ ngữ
貸家THẢI GIAかしやnhà cho thuê, nhà đi thuê
火口HỎA KHẨUかこうMiệng núi lửa
溢れるあふれるngập, tràn đầy
民謡DÂN DAOみんようca dao
無限VÔ HẠNむげんsự vô hạn
言葉遣いNGÔN DIỆP KHIỂNことばづかいcách sử dụng từ ngữ, cách dùng từ
CẦMことđàn Koto
継続KẾ TỤCけいぞくkế tục
浸けるTẨMつけるngâm, ướp
尖るとがるnhọn sắc
口実KHẨU THỰCこうじつlời xin lỗi, lời bào chữa, lý do
芸能VÂN NĂNGげいのうnghệ thuật
裏返すLÍ PHẢNうらがえすlộn từ trong ra ngoài, lộn từ đằng trái ra đằng phải (quần áo..)
形容動詞HÌNH DUNG ĐỘNG TỪけいようどうしđộng tính từ
吊すつるすđể treo
花嫁HOA GIÁはなよめcô dâu
刺身THỨ THÂNさしみgỏi cá, Sasimi
筆者BÚT GIẢひっしゃphóng viên, kí giả
点々ĐIỂMてんてんđây đó, rải rác
灯台ĐĂNG THAIとうだいđèn pha
伯父さんBÁ PHỤおじさんbác, chú
当番ĐƯƠNG PHIÊNとうばんđến lượt (làm việc)
透明THẤU MINHとうめいsự trong suốt
同格ĐỒNG CÁCHどうかくtính bằng, tính ngang bằng, sự bình đẳng
工事CÔNG SỰこうじcông trình, thi công
東西ĐÔNG TÂYとうざいphía đông tây
強引CƯỜNG DẪNごういんcưỡng bức, bắt buộc
LẠPつぶhạt, hột
統計THỐNG KẾとうけいsự thống kê
東洋ĐÔNG DƯƠNGとうようphương Đông
下車HẠ XAげしゃsự xuống tàu xe, xuống xe
厳重NGHIÊM TRỌNGげんじゅうnghiêm trọng, nghiêm
部首BỘ THỦぶしゅbộ (chữ Hán)
卸すおろすbán buôn
けたsố (ví dụ số có 2 chữ số, 3 chữ số)
解説GIẢI THUYẾTかいせつsự giải thích
作製TÁC CHẾさくせいsự sản xuất, sự chế tác
日当たりNHẬT ĐƯƠNGひあたりánh nắng mặt trời
文脈VĂN MẠCHぶんみゃくmạch văn
平気BÌNH KHÍへいきbình tĩnh, dửng dưng, bình thường
県庁HUYỆN SẢNHけんちょうtòa nhà ủy ban hành chính tỉnh, ủy ban hành chính tỉnh
照らすCHIẾUてらすchiếu sáng
早速TẢO TỐCさっそくngay lập tức, không một chút chần chờ
判事PHÁN SỰはんじthẩm phán, bộ máy tư pháp
原理NGUYÊN LÍげんりnguyên lý
売行きMẠI HÀNHうれゆきviệc hàng bán
人差指NHÂN SOA CHỈひとさしゆびngón tay trỏ
転がすCHUYỂNころがすlăn, làm cho đổ nhào
停電ĐÌNH ĐIỆNていでんcắt điện

Quay lại danh sách 1500 từ vựng N2

Bạn có thể ghé thăm để ủng hộ trang tại đây 👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *