Ngữ pháp N2 Bài 2-1 転任のあいさつ(1)

できること 改まった形で思い出話などをして、お別れのスピーチができる。 Có thể kể lại những kỉ niệm và phát biểu lời chia tay với hình thức trang trọng.

Ngữ pháp N2 Bài 1 スタッフ募集のお知らせ

できること お知らせなどの文章が読める。 Có thể đọc được văn viết thông báo… 求人の条件が理解できる。 Có thể hiểu được điều kiện tuyển dụng…